Psykolog Århus

Rikke Svendsen
Samtaleterapi

Samtaleterapi for voksne, bl.a. personlig udvikling, stresshåndtering, angst, depression, smertehåndtering, mindfulness og større egenomsorg.
Book en tid online

Eller bestil tid på mail eller telefon:

+45 53 83 69 00
kontakt@psykologrikkesvendsen.dk

Hvis du ikke får fat på mig, så læg gerne en besked på min telefonsvarer, så kontakter jeg dig hurtigst muligt.

Har du brug for psykologsamtaler er du velkommen hos mig

Jeg tilbyder psykologhjælp til:

 • Kroniske smerteproblematikker
 • Stresshåndtering
 • Depression
 • Personlig udvikling
 • Angst
 • Mindfulness
 • Støtte til pårørende med kroniske sygdomme
 • Selvværdsudfordringer
 • Hjælp til større egenomsorg
 • Hjælp til at forstå dine mønstre
 • Tilpasning til nye livsvilkår
 • Foredrag – At leve med kroniske smerter

Faglighed;

 • Uddannet Cand.Psych fra Aarhus Universitet 2010
 • Autoriseret af Psykolognævnet 2012
 • Kurser i Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
 • Kurser i Mindfulness
 • Kurser i korttidsdynamisk terapi (ISTDP)

Samtaleterapi

I terapien kan der bl.a. arbejdes med at undersøge og lære sider af os selv, som vi måske har lært ikke er accepterede, og som vi dermed har været ude af kontakt med. Bevidstheden om disse dele af os selv, kan give en større fornemmelse af helhed og balance. Ved at skabe kontakt til disse dele kan vi gradvist begynde at slippe de strategier og mønstre, som har været meningsgivende engang, men som nu kan stå i vejen for trivsel og udvikling.

Målet er et liv i større overensstemmelse med værdier og følelsesliv. Vi søger sammen at finde mening med og forståelse for dine udfordringer. Herved kan der komme mere kontakt til de følelser vi alle har i os, hvilket kan bane vejen for at løsne op for de symptomer vi kan opleve. Det kunne være angst, depression, stress eller følelsen af meningsløshed.

Smertehåndtering

Stress og smerter går ofte hånd i hånd. Vejen til at leve med et udfordrende livsvilkår kan indebære en bedre balance i hverdagen og bearbejdelse af de svære følelser, der opstår i en ny livssituation. Smertehåndtering kan også bestå af afdækning af livsmønstre, der gør det svært at håndtere smerterne. Mindfulness bidrager til at reducere spændingstilstanden i kroppen, og kan integreres i forløbet.

Foredrag ”At leve med kroniske smerter”

Når man lever med kroniske smerter er man ofte ramt på flere måder: Det liv man plejede at leve er udfordret, og udover at være ramt fysisk, oplever mange også svære følelser. Man kan opleve tristhed, føle sig forkert, kort lunte, forvirring, problemer med hukommelse mm. Også vigtige livsområder påvirkes, herunder parforhold, sociale relationer, job mm. Mange spørgsmål rejser sig: hvem er jeg nu, hvad kan jeg, hvordan passer jeg bedst på mig selv, hvorfor sker det her for mig?

Som psykolog har jeg har i mange år arbejdet med, hvordan man kan leve et liv med kroniske smerter. Jeg kommer gerne ud og holder foredrag med udgangspunkt i ovenstående tematikker. Vi dykker ned i de psykologiske og eksistentielle områder i smertens landskab. Vi tager fat i hvad der sker følelsesmæssigt når smerterne rammer, og hvordan de typiske reaktionsmønstre ser ud. Ligeledes giver jeg inspiration til hvordan man kan træde små skridt ud af nogle af de lag kroniske smerter består af.

Er du en del af en gruppe, virksomhed eller andet der kunne have interesse i at vide mere om dette, er du / I velkommen til at kontakte mig.

Om mig

Privat bor jeg med min mand, datter og hund i en lille by nord for Århus. Autencitet er en vigtig værdi for mig både personligt og i terapien. Det betyder at min egen erfaring med de terapeutiske ståsteder er noget jeg vægter højt. Derfor er personlig udvikling og supervision vigtig for mig både i mit private liv, og i mit terapeutiske virke.

Jeg har min erfaring fra flere år på en tværfaglig smerteklinik, hvor jeg arbejdede både med undervisning og samtaleterapi. Derudover har jeg været i en privat psykologpraksis, og jeg er nu selvstændig i et lille klinikfællesskab, som jeg deler med to skønne psykologkolleger. Dette har givet mig erfaring med bl.a stresshåndtering, smertehåndtering, personlig udvikling, angst, depression og håndtering af nye svære livsvilkår.

I samtaleterapi arbejder vi bl.a. med at komme overens med svære livsvilkår og leve et liv i pagt med centrale livsværdier. Vi arbejder ligeledes med at blive mere fortrolige med de svære følelser, vi alle oplever fra tid til anden.

Det terapeutiske forløb hos mig kan rumme konkrete øvelser du kan bruge i din hverdag. Ligeledes kan vi have fokus på hvordan tidligere erfaringer har betydning for hvordan du reagerer i nutiden. Disse opdagelser kan øge bevidstheden på dine mønstre i din hverdag, og gradvist give dig nye måder at møde dig selv og din omverden på.

Book tid
Du vil blive mødt med mildhed, ærlighed og empati, og vi søger at konfrontere de indre barrierer, der ikke længere er hensigtsmæssige for dig. Accept, egenomsorg og kontakt til sine følelser står for mig som centrale søjler i terapi, og er i mine øjne grundlæggende færdigheder vi formentlig kan bruge et helt liv på at øve os i.

Min terapeutiske referenceramme er ACT, Mindfulness og ISTDP. Derudover banker mit hjerte for forståelse af hvordan vores tidlige oplevelser af tilknytning har fundet sted. Bevidstheden om tilknytningsmønstre kan indgå som et slags baggrundstæppe for forståelse af dine udfordringer. Ligeledes er jeg optaget af, hvordan vores oplevelser sætter sig i nervesystemet, og har betydning for vores måde at være i os selv og sammen med andre.

For mig at se kan intet menneske imidlertid reduceres til en metode. Derfor vil vi primært have fokus på det, der er meningsfuldt for netop dig. Jeg vægter at få hele dig med, dvs. både det tankemæssige, følelsesmæssige og kropslige. Derfor er ro, nærvær, tryghed og respekt for tempo centralt.

Er der problemstillinger, der er udenfor mit kompetenceområde, vil jeg være behjælpelig med relevant henvisning.

Jeg modtager løbende supervision og indgår i fagligt fællesskab der bidrager til udvikling indenfor mine fagområder.
Book tid

Priser >

Individuelle samtaler

60 min
1025,-
Studerende/pensionist:
900,-

Online samtaler

Sikker forbindelse
60 min
1025,-

Praktisk:

Jeg er medlem af Dansk Psykolog Forening

Afbudspolitik

Husk at melde afbud senest 24 timer før aftalt tid. Ved for sent afbud faktureres et afbudsgebyr på 500 kr.

Sygesikring

Hvis du har en sundhedsforsikring hos dit forsikringsselskab, kan den evt. benyttes hos mig. Det kan også være, at din arbejdsplads har tegnet en sundhedsforsikring til dækning af psykologsamtaler.

Tilskud til behandling

Er du medlem af sygeforsikringen ”danmark” kan du få tilskud på 300 kr pr. konsultation. Jeg indberetter samtalerne til ”danmark”, og du får automatisk udbetalt tilskuddet. Du kan desværre ikke benytte din lægehenvisning hos mig, da jeg ikke er tilknyttet den offentlige sygesikring.

Tavshedspligt og Journalføring:

Jeg har tavshedspligt i henhold til psykologloven: Psykologlovens § 21 , Straffelovens § 152 og 152 c-f, Retsplejelovens § 169 og § 170, stk. 3.

Jeg følger retningslinjer i databeskyttelsesloven: Retsinformation
Yderligere info findes på Psykolognævnets hjemmeside: Psykolognævnet

Jeg følger psykolognævnets retningslinjer for journalføring. Autoriserede psykologer har ifølge sundhedsloven (§ 15 jf. stk. 5 og BEK nr. 567 af 19/05/2017 § 6) pligt til at opbevare din journal i min. 5 år.
Jeg følger de retningslinjer, som gælder for psykologer i Danmark, herunder de etiske principper for nordiske psykologer og Dansk Psykologforening.

Psykolog Rikke Svendsen
Mejlgade 48B
8000 Aarhus C